Thursday, July 1, 2010

Taipei Rapid Transit (TRT) Guide


*Nankang Line

 • Nankang

 • Kunyang

 • Houshanpi

 • Yongchun

 • Taipei City Hall

 • Sun Yat-Sen Memorial Hall

 • Zhongxiao Dunhua

 • Zhongxiao Fuxing

 • Zhongxiao Xinsheng

 • Shandao Temple

 • Taipei Main Station

 • Ximen
*Banqiao Line

 • Longshan Temple

 • Jiangzicui

 • Xinpu

 • Banqiao

 • Fuzhong
*Tucheng Line

 • Far Eastern Hospital

 • Haishan

 • Tucheng

 • Yongning

Zhonghe Line

 • Dingxi

 • Yongan Market

 • Jingan

 • Nanshijiao
*Xindian Line

 • Guting

 • Tai Power Building

 • Gongguan

 • Wanlong

 • Jingmei

 • Dapinglin

 • Qizhang

 • Xindian City Office

 • Xindian

 • Xiaobitan
**Xiaonanmem Line

Danshui
 • Danshi
 • Hongshulin
 • Zhuwei
 • Guandu
 • Zhongyi
 • Fuxinggang
 • Xinbeitou
 • Beitou
 • Qiyan
 • Qilian
 • Shipai
 • Mingde
 • Zhishan
 • Shilin
 • Jiantan
 • Yuanshan
 • Minquan
 • Shunglian
 • Zhongshan
 • Taipei Main Station
 • NTU Hospital
 • ChiangKaiShek
Wenshan-Neihu Lin
 • Taipei Zoo
 • Muzha
 • Wanfang Community
 • Wanfang Hospital
 • Xinhai
 • Linguang
 • Liuzhangli
 • Technology Building
 • Daan
 • Zhongxiao Fusxing
 • Nanjing East Road
 • Zhongshan Junior High School
 • Songshan Airport
 • Dazhi
 • Jiannan Road
 • Xihu
 • Gangqian
 • Wenda
 • Neihu
 • Dahu Park
 • Huzho
 • Nangang Software Park
 • Taipei Nangang Exhibition Center

Maokong Gondola
 • Taipei Zoo Station
 • Taipei Zoo South Station
 • Zhinan Temple Station
 • Maokong Station

No comments:

Post a Comment

Many thanks for the comments!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Copyright 2010 @ A Glimpse of Culture | Designs and Layout by: Design by Vhiel